Theo Janssen

Na zijn studie Wiskunde is Theo Janssen gaan werken in de ICT branche. Al snel verdiept hij zich in verandermanagement en vraagstukken rondom samenwerking tussen ICT-ers en opdrachtgevende partijen. De afgelopen twintig jaar heeft hij met succes grote en kleine verandertrajecten begeleid bij verschillende organisaties en bedrijven. In 2000 richt hij zijn eigen ICT-consultancybedrijf op met het doel organisaties beter te laten presteren bij het ontwikkelen van ICT oplossingen voor business vraagstukken.

Hij ontdekt het vakgebied Enterprise Engineering en daarmee de ontbrekende schakel tussen ‘verandering’ en ‘blijvende verandering’. Hij verkoopt zijn bedrijf en richt het organisatie adviesbureau Delta Change Consultants op dat als doel heeft zowel kleine bedrijven als multinationals substantieel efficiënter en effectiever te maken door het herontwerpen van de interne en externe samenwerking.

Daarnaast geeft hij lezingen waarin hij zijn toehoorders op humorvolle wijze uitdaagt om out of the box te denken op gebied samenwerking binnen organisaties. Hij is auteur van diverse artikelen en één van de frontrunners binnen het vakgebied Enterprise Engineering.