Roos Woltering

Roos Woltering heeft klinische psychologie gestudeerd en is gespecialiseerd in talentontwikkeling op de werkvloer. Eerst vanuit een academische insteek als docent Communicatievaardigheden en -attitude aan de Universiteit van Utrecht, daarna binnen diverse organisaties als psycholoog.

Roos Woltering heeft veel oog voor de interpersoonlijke relaties tussen mensen op de werkvloer en de invloed daarvan op processen, vooral bij teams of individuen die onder druk staan. Naast training omvat haar ervaring team coaching en individuele coaching. De training Van perfectionist naar optimalist is inmiddels door vele honderden professionals bijgewoond.