Dafir Kramer

Dafir is sinds 1998 werkzaam binnen ministeries, provincies en gemeenten, bij vele dienstverlenende organisaties (o.m. energie, corporaties, banken, onderwijsinstituten, dagbladen, omroep, sport). Hij vervult docentschappen op diverse universiteiten en instituten (in binnen- en buitenland) op het gebied van Strategie en MD. Inhoudelijke werkterreinen: Strategie, dienstverlening, bedrijfsvoering, bestuur, professionalisering, P&O, internationale betrekkingen.