Albert de Koning

Albert de Koning is Marketing manager bij Essent en verantwoordelijk voor de marketingstrategie binnen de consumentenmarkt. Hij leidt een groot team van marketing en online experts. In het team wordt al jaren een agile aanpak gehanteerd.

Agile denken en werken
Essent wil snel en effectief kunnen inspringen op de veranderende klantvraag. Om dit te bereiken werken zij met een programma dat gebaseerd is op Lean. Daarnaast richt Essent zich steeds meer op flexibele vormen van werken, een voorbeeld is de verhuis-app die door een multidisciplinair Scrum-team is ontwikkeld. Door deze agile manier van werken, beweegt Essent mee met de markt en staat de behoefte van de klant echt centraal.

Albert de Koning spreekt tijdens de blended class ‘Agile Managen’ van Mike Hoogveld en DenkProducties. In zijn gastpresentatie vertelt hij hoe ze binnen Essent agile, scrum en lean toepassen in praktijk.