, , , , , , ,

Veranderdynamiek

6 topsprekers over samen veranderen

Hoe komen we tot samenspel zodat we onszelf en onze organisaties kunnen kwalificeren voor de toekomst? Op 19 maart bieden zes topsprekers een hele dag concrete inspiratie en delen hun actuele kennis en ervaring met het veranderen van organisaties door samenspel.

Wanneer?
19 maart 2019

Waar?
Theater Maitland

Prijs?

595,00 excl. btw

Je kunt maximaal 4 tickets bestellen. Klik hier om een groepsarrangement aan te vragen.

Veranderdynamiek

In onze dynamische wereld heb je niet zoveel aan planmatig veranderen. Want dynamiek laat zich niet vangen in vaste faseringen en verandermethoden. Een dynamische wereld verlangt het organiseren van wendbaarheid en een veranderaanpak die uitgaat van experimenteren en leren. Een aanpak die zich kenmerkt door samen spelen.

Hoe komen we tot samenspel zodat we onszelf en onze organisaties kunnen kwalificeren voor de toekomst? Op 19 maart bieden zes smaakmakers een hele dag concrete inspiratie en delen hun actuele kennis en ervaring met het veranderen van organisaties door samenspel.

Een greep uit het programma:

  • Dagvoorzitter Jaap Boonstra spreekt over ‘Het spelmodel voor organisatieverandering’.
  • Ontwikkeldeskundige Manon Ruijters zoomt in op ‘Samenspel van professionals in een lerende organisatie’.
  • Organisatieadviseur Tjip de Jong vertelt over ‘Verslaafd aan organiseren’.
  • Bestsellerauteur Hans van der Loo spreekt over ‘Golven van verandering creëren’.
  • Interventiekundige Shirine Moerkerken zoomt in op ‘Hoe we veranderen’.
  • Leiderschapsexpert Janka Stoker kijkt naar ‘Goede leiders zweven niet’.

Groepskorting

Vanaf 2 deelnemers wordt er een groepskorting aangeboden. Meld je dan aan via het linkje ‘Groepsarrangementen op aanvraag‘.

Dinsdag 19 maart 2019
09.00
Koffie en registratie
09:30
Opening door dagvoorzitter Jaap Boonstra
09:40
Samenspelen in verandering - Jaap Boonstra
Jaap Boonstra presenteert een spelmodel voor organisatieverandering en nodigt u uit om mee te spelen. Het spelmodel gaat over het maken van een context voor veranderen en impact hebben om gewenste veranderingen te realiseren. Veranderringen krijgen betekenis door vanuit een gedeelde spelambitie veranderstrategieën te kiezen met passende spelvormen en een krachtige spelverdeling. De kern is dat betrokken spelers een verandering tot leven brengen door bewust veranderstrategieën en spelvormen te kiezen om resultaat te bereiken.
10:30
Samenspel van professionals - Manon Ruijters
Het professionele werk wijzigt en er wordt steeds meer samengewerkt in netwerken. Dit verlangt een beweging van een krachtige individuele professionals naar soepel samenspel in lerende netwerken van professionals. Het vraagt om professionals die gemotiveerd en energiek zijn om zelf vorm te geven aan hun praktijk. Dat ze daarbij lerend moeten zijn, lijkt vanzelfsprekend. Maar wat vraagt dat op organisatieniveau? Wat is die lerende organisatie nu eigenlijk meer dan een beleidsvoornemen? En hoe geef je er vorm aan? Manon Ruijters laat zien hoe zelfbewuste professionals door soepel samenspel een lerende organisatie kunnen vormgeven en tot goed werk komen.
11:15
Ochtendbreak
11:45
Verslaafd aan organiseren - Tjip de Jong
Veel mensen verlangen naar verandering, maar organisaties zijn verslaafd aan zinloze routines die veranderingen frustreren en duurzame prestaties ondermijnen. Macht, hiërarchie en controlemechanismen doden initiatief. Ingesleten patronen vormen barrières voor diepgaande verandering. Tjip de Jong maakt zichtbaar dat we uit deze negatieve routines kunnen ontsnappen. Dat begint met het onderkennen en bespreekbaar maken van barrières te onderkennen. Dan ontstaat er ruimte om te zoeken naar balans en eenvoud en om terug te gaan naar de essentie van organiseren.
12:30
Vragen en antwoorden
12:45
Lunch
13:30
Golven van verandering creëren - Hans van der Loo
Hans van der Loo schetst een beeld van bevlogen en enthousiaste spelers die vanuit passie en een gedeelde visie golven van verandering weten te creëren. Zij beginnen met een kleine kopgroep, waaruit vervolgens een organisatiebrede (en soms tot ver buiten de organisatie uitstrekkende) veranderbeweging ontstaat waarin mensen samenspelen, resultaten behalen en plezier beleven. Veranderingen ontstaan door experimenteren, leren en presteren. Persoonlijk leiderschap van de spelers in verandering is essentieel om de energie vast te houden en resultaat te boeken.
14:15
Hoe we veranderen: Anders interveniëren - Shirine Moerkerken
Shirine Moerkerken is gefascineerd door de vraag welke interventies effectief zijn om in samenspel tot beweging en verandering te komen. Haar verhaal gaat over interventiekunde en hoe je ruimte kunt creëren om nieuwe werkelijkheden te laten ontstaan. De kunst is om jezelf op het spel te zetten en samen met anderen naar interventies te zoeken die recht doen aan de complexiteit van veranderen en vernieuwen. Dan wordt veranderen spelen! Een spel dat je samen doet en waaraan je plezier kunt beleven!
15:00
Middagbreak
15:30
Goede leiders zweven niet - Janka Stoker
'Goede leiders zweven niet' heeft in de bijdrage van Janka Stoker twee betekenissen. Zweverige concepten over leiderschap zijn helaas vaak opvallend populair, terwijl ze meestal onbewezen zijn. Ook is goed of effectief leiderschap in belangrijke mate context-specifiek. Het hangt er maar van af waar of wanneer welk type leiderschap of leider ‘werkt’. Leiders in verandering kennen hun omgeving dus, en gebruiken vooral geen vage concepten, maar durven nuchter te kijken naar wat er écht nodig is. Ze combineren feiten en gevoel en hebben verstand van proces en inhoud. Bovendien organiseren goede leiders tegenspraak, om fouten te voorkomen en hun ego in toom te houden.
16:15
Vragen en antwoorden o.l.v. Jaap Boonstra
16:30
Afsluiting en borrel

Theater Maitland
De Horst 1
3971 KR Driebergen, Utrecht

Organisator
Managementboek
managementboek logo2

Kan ik je ergens mee van dienst zijn?

Heb je een vraag?

Wij zijn telefonisch bereikbaar op:

020 - 26 20 712